Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne

Jednym z rodzajów tłumaczeń ustnych jest tłumaczenie zwane konsekutywnym. W tym rodzaju tłumaczenia osoba tłumacząca rozmowę rozpoczyna tłumaczenie wówczas, kiedy prelegent skończy się wypowiadać. Tym samym na ogół dane przemówienie podzielone jest na kilka części. W czasie tego rodzaju tłumaczenia, osoba tłumacząca, stoi blisko osoby mówiącej, słucha go, notuje zdania a następnie tłumaczy. W tym rodzaju tłumaczeń mamy na ogół długie wypowiedzi, które to są podzielone krótkimi przerwami. Sprawia to, że tłumaczenie to znacznie różni się od tłumaczenia liaison, w jaki to przerwy robione są, co trzy bądź cztery zdania.

Technika tłumaczenia

Technika tłumaczenia konsekutywnego zawiera w sobie najważniejsze tłumaczenia i informacje, które to w języku docelowym przekazywane są odbiorcy. Takie tłumaczenia znane są także często, jako interpretowane, zaś w czasie ich trwania przekaz ustny jest zawsze krótszy aniżeli komunikat źródłowy. W trakcie tego tłumaczenia zachodzi, więc proces przekazania najważniejszych informacji, a jednocześnie pomiędzy wypowiedziami musi istnieć spójność, identyczne przekazanie treści a także akcentowanie. Dzięki temu istnieje możliwość przekazania ciągu myślowego mówcy.

Kiedy stosuje się ten rodzaj tłumaczeń?

Warto mieć na uwadze, że tłumaczenie konsekutywne stosuje się podczas oficjalnych przemówień polityków, ale także w wielu innych przypadkach. Jednakże należy także zauważyć, że w sytuacjach, które to są o wiele mniej oficjalne używa się przeważnie tłumaczenie liaison. Ten rodzaj tłumaczenia jest, bowiem prostszy a tym samym mniej męczący dla odbiorcy. Jednakże najczęściej rodzaj tłumaczenia ustnego zależy od tego, jakie życzenie ma w tej kwestii odbiorca, co sprawia, że przede wszystkim od niego zależy, na co się zdecyduje. Niekiedy rodzaj tłumaczenia może wybrać także sam tłumacz. Zdarzają się, bowiem sytuacje, że tłumacz radzi sobie lepiej w danej formie tłumaczenia, lepiej je preferuje, co sprawia, że jeżeli rozmówca i odbiorca nie mają żadnych oczekiwań dotyczących wyboru metody tłumaczenia, wówczas tłumacz sam decyduje, na jaki rodzaj chce tłumaczyć przekazywana na dany język treść.

Rodzaj tłumaczeń zależy przede wszystkim, więc od danej osoby, od tego, jaką formę woli. Jednakże bardzo często tłumacz musi dostosować się do wyboru swego odbiorcy, co sprawia, że każdy tłumacz, jaki chce fachowo wykonywać swoją pracę powinien doskonale opanować wszystkie rodzaje tłumaczeń. Na pewno wtedy będzie działał profesjonalnie i cieszył się uznaniem.

Polecamy usługi biura tłumaczeń przysiegle.pl, oferującego tłumaczenia przysięgłe Warszawa.