Wymagania formalne – kurs trenera personalnego

Praca w charakterze trenera personalnego na pewno nie jest niczym łatwym i wymaga gruntownego przygotowania. Jednocześnie też nie możemy zapomnieć o tym, iż aby zostać trenerem personalnym, nie wystarczy ukończyć stosownego kursu, ale trzeba posiadać stosowne umiejętności i predyspozycje. W tym zawodzie sama wiedza bowiem nie wystarczy, gdyż zawód trenera personalnego to tak naprawdę połączenie wielu różnych zawodów.

Formalną podstawą wykonywania zawodu trenera personalnego jest oczywiście ukończenie stosownego kursu, czyli specjalnego kursu na trenera personalnego. Takie kursy są organizowane przez różne jednostki organizacyjne, a ich liczba współcześnie jest coraz większa. Wiąże się to oczywiście ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi trenerów personalnych.

Wymagania wobec kursantów

Można w tym miejscu zapytać się o to, kto może uczestniczyć w takim kursie? Z jednej strony można powiedzieć, że prawie każdy, aczkolwiek jeśli przyjrzymy się strukturom prowadzenia takich kursów, to zdecydowanie zmienimy zdanie na ten temat. Z formalnego punktu widzenia w kursie na trenera personalnego mogą uczestniczyć osoby, które:

  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
  • wykazują się bardzo wysoką sprawnością fizyczną,
  • wykupią stosowne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • otrzymają stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w takim kursie,
  • wykazują się pewną znajomością oraz pewnym doświadczeniem w zakresie treningowym.

Ten ostatni punkt sprawia, że w kursach na trenerów personalnych uczestniczą osoby posiadające pewne doświadczenie, posiadające pewną styczność z treningiem fizycznym. Zazwyczaj na takich kursach możemy spotkać instruktorów fitness, kulturystyki, posiadających pewną wiedzę zarówno na temat treningów, właściwego ich prowadzenia, jak również na temat zasad prawidłowego żywienia. Rzadko kiedy na kursach na trenerów personalnych możemy spotkać tak zwane osoby z ulicy, osoby, które nie miały wiele wspólnego z treningiem fizycznym.

Praca trenera personalnego jest bardzo wymagająca i dlatego też uczestnictwo w specjalnym kursie, ukończenie go jest czymś nieodzownym. Kurs taki bynajmniej nie należy do łatwych, ale przecież chodzi o to, aby przygotować uczestniczące w nim osoby do bardzo ciężkiej, wytężonej pracy. Wszakże praca trenera personalnego to zmaganie z ludzkimi niedociągnięciami, z ludzkim zniechęceniem, z brakiem pewnych nadziei, a zadaniem trenera personalnego jest walczyć z tymi zjawiskami.