Wzorowa Łazienka

Nasza świętochłowicka szkoła SP nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej jako jedyna z naszego miasta przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Wzorowa łazienka”. Celem akcji jest promocja edukacji w zakresie higieny oraz promocja estetyzacji szkolnych łazienek.

Szkoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca we „Wzorowej łazience” otrzymają po 30.000 zł każda na remont szkolnych toalet. Szkoły rywalizują o nagrody poprzez wykonanie zadania konkursowego zamieszczonego w tzw. galerii prac na stronie internetowej organizatora. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy konkursowej, która jest interpretacją hasła: „Wzorowa łazienka” i polega na przedstawieniu projektu: graficznego, albo tekstowego albo video przyjaznej łazienki szkolnej dla Szkoły uczestniczącej w Programie. Prace konkursowe muszą być wykonane przez uczniów uczęszczających do Szkoły, uczestniczącej w Programie i zamieszczane są we wspomnianej już „galerii”.

Rywalizacja zaś polega na zdobyciu największej liczby punktów za wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 października 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. Internauci mogą głosować na Galerie Szkół. Nie można głosować na poszczególne prace konkursowe. Głosy oddane na poszczególne prace konkursowe są zliczane łącznie jako głosy oddane na Galerię danej Szkoły, w której zamieszczone są wykonane prace.

Nasza Redakcja włączyła się również do akcji wspierającej naszą świętochłowicką SP 1 i zachęcamy Państwa również do codziennego głosowania poprzez wejście na dedykowany szkole link: http://wzorowalazienka.pl/galeria/262

Świętochłowiczanie i przyjaciele Świętochłowic pokażmy, że jesteśmy w stanie zjednoczyć się dla wspólnego dobra.

Wesprzyjcie akcję i pomóżcie SP nr 1.